Kommunestyremøte 31.08.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning ved barnevernleder Sissel Austheim
051/10 Referatsaker
052/10 Kjøp av grunn til parkeringsformål ved Småland havn
053/10 Økt egenandel kulturskolen 2010
054/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011. Spørsmål om 2 dagers valg
055/10 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Avtale for 2011-2012
056/10 Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993
057/10 Forvaltningsansvar og myndighet for kommunens sjøområde
058/10 Utbygging av gang og sykkelveg Alstad-Skaret - budsjettendring forskuttering av finansiering
webløsning fra Serit Itum