Kommunestyremøte 27.01.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Ansvarlig alkoholhåndtering
PS 1/15 Referatsaker
PS 2/15 Renovasjon-slampriser 2015
PS 3/15 Gebyr brannvesen
PS 4/15 Fastsetting av nye normalregler for bruk av Frosta kommunes våpen og flagg
PS 5/15 Tjenestebeskrivelser i Helse og Omsorg
webløsning fra Serit Itum