Kommunestyremøte 01.03.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 15/16 Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for prosjektering og utbygging av utvidet utslippstillatelse
PS 16/16 Adresseprosjektet - endring i prosjektbeskrivelse, ad-hoc-komite
PS 17/16 Innkjøp av sykkel til organisasjonen Livsglede for eldre
webløsning fra Serit Itum