Kommunestyremøte 05.10.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning ved Einar Jakobsen, KS
059/10 Referatsaker
060/10 Regnskapsrapport nr. 2-2010
061/10 Sluttbehandling av reviderte politivedtekter for Frosta kommune
062/10 Samkommune-Høringsnotat fra KRD vedrørende forslag til lovfesting av samkommune som en modell for interkommunalt samarbeid
063/10 Reguleringsplan Fånes, sluttbehandling
064/10 Reguleringsplan Wangberg, sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum