Kommunestyremøte 26.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
RS 22/17 Orienteringer fra ordfører
PS 54/17 Referatsaker
PS 57/17 Rammeplan for kulturskolen
PS 59/17 Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Frosta kommune
PS 58/17 Tjenestebeskrivelser Helse og Omsorg revidert august 2017
RS 24/17 Avslutning av samarbeidet med MOT
PS 55/17 Veileder for hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme
PS 56/17 Etablering/stiftelse av borettslaget Ungbo Frosta
RS 23/17 Orientering Værnesregionen
webløsning fra Serit Itum