Kommunestyremøte 27.11.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 89/12 Referatsaker.
PS 90/12 Plan for fremtidig utbygging av Borglia barnehage.
PS 91/12 Avgiftsperiode 2013 - 2015.
PS 92/12 Forenklet tilstandsrapport og strategi for vedlikehold.
PS 93/12 Felles PPT i Værnesregionen - Revidert samarbeidsavtale og oppstartstidspunkt.
PS 94/12 Værnesregionen Innkjøp - Ny organisering fom 1.1.2013
PS 95/12 Anleggsplan og prioritetsliste spillemidler 2013.
PS 96/12 Dek kulturelle skolesekken - rapport for skoleåret 2011 - 12 og plan for skoleåret 2012 - 13.
webløsning fra Serit Itum