Kommunestyremøte 21.06.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 40/16 Referatsaker
PS 42/16 Forskuttering av spillemidler, Frosta golfklubb
PS 41/16 Forskuttering av spillemidler, Neset FK
PS 43/16 Søknad om kommunal garanti, Frosta IL
PS 44/16 Revidert avtale og søknad om midler renovering museumsbygninger, Frosta Bygdemuseum
PS 45/16 Skilting av bygninger, Fremtidsrettet skole
PS 46/16 Økonomisk rapportering 1. tertial 2016
PS 47/16 Kommunereformen - endelig vedtak i Frosta kommune
PS 48/16 Ny barnehage - valg av tomt
webløsning fra Serit Itum