Kommunestyremøte 15.03.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Ordfører Jostein Hildrum fra Overhalle innleder møtet.
Anne Mille Røttereng orienterer om helsesamarbeid.
Rådmann Arne Ketil Auran orienterte
webløsning fra Serit Itum