Kommunestyremøte 29.01.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 01/13 Referatsaker
PS 02/13 Valg av nytt medlem til formannskap, planutvalg og arbeidsgiverrepresentant til administrasjonsutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 03/13 Valg av varaordfører for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 04/13 Valg av nestleder til administrasjonsutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 05/13 Valg av nytt varamedlem til Regionrådet Værnesregion for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 06/13 Valg av nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 07/13 Valg av valgstyre for perioden 2011-2015.
PS 08/13 Medlen til representantskapet i Trondheim havn IKS.
PS 11/13 Valg av leder og nestleder for råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre for resten av valgperioden 2011-2015.
PS 09/13 Kommunal lånegaranti - Frosta Vassverk.
PS 10/13 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning i småovner - sluttbehandling..
webløsning fra Serit Itum