Kommunestyremøte 25.04.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 26/17 Mulighetsstudie - nytt barnehagebygg ved eksisterende Borglia kommunale barnehage
PS 27/17 Valg av strategi for sluttføring av Mostad 2017
PS 28/17 Vedtekter for samarbeidsutvalg ogskolemiljøutvalg ved Frosta skole
PS 29/17 Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt, Frosta kommune
PS 30/17 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, Frosta - til offentlig ettersyn - NY HØRING
PS 25/17 Referatsaker
RS 13/17 Orienteringer fra ordfører
RS 14/17 Orientering Værnesregionen
webløsning fra Serit Itum