Kommunestyremøte 15.06.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning ved Einar Johan Jakobsen KS
41/10 Referatsaker
42/10 Møteplan for 2. halvår 2010
43/10 Lokal forskrift om båndtvang og hundehold-sluttbehandling
44/10 Utnevning av Frosta Ungdomsråd 2010-2011
45/10 Fag-, og timefordeling for Frosta skole fra 01.08.2010
46/10 Rusundersøkelsen 2010
47/10 Nytt finansreglement
48/10 Økonomireglement for Frosta kommune-revidering
Sigmund Lian får kongens fortjenstmedalje
webløsning fra Serit Itum