Kommunestyremøte 17.06.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
50/08 Referatsaker
51/08 Møteplan for 2. halvår 2008
52/08 Tiltak for lokal og ekstern profilering av utbedringsbehov på RV 753.
53/08 "Frostaprosjektet" - Rammer for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
54/08 Kommunalt tilskudd til politiske partier
55/08 Ledergruppens handlingsplan
56/08 Etablering av NAV Værnes Nord
57/08 Lokal rammeplan for barnehagene på Frosta
58/08 Klima og enegiplan, sluttbehandling
59/08 Leieavtaler for Leie av Vinnatrøa fotballstadion og friidrettsbane/nærmiljøanlegg
60/08 Tilbud på leie av lokaler til ungdomsklubb
62/08 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning til uravstemning i Frosta kommune
61/08 Tilsetting av rådmann
webløsning fra Serit Itum