Kommunestyremøte 13.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 61/15 Referatsaker
PS 62/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
PS 63/15 Valg av formannskap, fast planutvalg, klagenemnd og arbeidsgiverrepresentanter til administrasjonsutvalget for 2015-2019.
PS 64/15 Valg av ordfører for perioden 2015-2019.
PS 65/15 Valg av varaordfører for perioden 2015-2019.
PS 66/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.
PS 67/15 Valg av leder og nestleder i administrasjonsutvalget for perioden 2015-2019.
PS 68/15 Valg av valgnemnd 2015-2019.
PS 69/15 Valg til KS Fylkesmøte 2015-2019
PS 70/15 Valg av medlemmer til Regionrådet i Værnesregionen 2015-2019.
webløsning fra Serit Itum