Kommunestyremøte 26.10.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning ved Guri Vist-HUNT undersøkelsene 1,2 og 3
PS 65/10 Referatsaker
PS 68/10 Omstilling - Frosta kommune
PS 66/10 Kommunal garanti - Frosta Vassverk AL
PS 67/10 Avløpsanlegg Lillevik-Brenne
PS 69/10 Salg av kommunal eiendom GBNR 60/2- Banlia/Breidablikkskolen
webløsning fra Serit Itum