Kommunestyremøte 16.12.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
87/08 Referatsaker
88/08 Møteplan 1. halvår 2009 Formannskap og Kommunestyre
89/08 Søknad om støtte etter etablering av Frosta MX Senter
90/08 Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt IKS
91/08 Resultat fra Nasjonale Prøver 2008 - fokus på kvalitet i skolen
92/08 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frosta kommune 2009
93/08 Budsjettendring 3/2008-Regnskapsrapportering
94/08 Gebyr for renovasjon og slam 2009
95/08 Avgiftsperiode for avløp 2009-2012
96/08 Avløpsgebyrer for Frosta 2009
97/08 Økonomiplan 2009-2012
98/08 Budsjett 2009 Drift og investering
99/08 kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2009
100/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet 2008-2011
101/08 Plan for selskapskontroll i Frosta kommune for 2008-2011
webløsning fra Serit Itum