Kommunestyremøte 14.06.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 40/16 Temamøte økonomi
PS 39/16 5-dagers skoleuke - nye forutsetninger med konsekvenser
webløsning fra Serit Itum