Kommunestyremøte 01.03.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning ved Bjørn Støwer, Frosta Vassverk A/L.
PS 4/11 Referatsaker
PS 5/11 Naboer AB 2012 - 2015
PS 6/11 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen 42/52 i Frosta kommune.
PS 7/11 Vurdering av framtidig organisering av næringsarbeidet - Budsjettendring 2011.
PS 9/11 Framtidsretta skole III, organisering og gjennomføring av prosjektet.
PS 8/11 Budsjettreguleringer investering - Framtidsretta skole.
webløsning fra Serit Itum