Kommunestyremøte 15.12.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 104/15 Referatsaker
PS 105/15 Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Frosta Kommune
PS 106/15 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frosta kommune 2016 - prioriteringer av søknader.
PS 107/15 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2016.
PS 108/15 Regnskap for Frosta Fjellstyre 2012, 2013 og 2014.
PS 109/15 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - revidert selskapsavtale.
PS 110/15 Disponering av oppgjør etter avvikling av Indre Trondheimsfjord Havnevesen.
PS 111/15 Eierskap i regionalt pilgrimssenter.
PS 112/15 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan 2016.
PS 114/15 Valg av tomter til barnehage for videre utredning.
PS 113/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
webløsning fra Serit Itum