Kommunestyremøte 30.08.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 51/11 Referatsaker
PS 52/11 Barnehageplan 2012 - 2016
PS 53/11 Sosial handlingsplan for Frosta skole
PS 54/11 Manifest mot mobbing 2011 - 14
PS 55/11 Valg av typisk kulturminne/kulturmiljø i Frosta etter 1945
PS 56/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav
PS 57/11 Overdragelse av parsell av eiendommen gnr. 44 bnr. 17 i Frosta kommune
PS 58/11 Reguleringsplan for Sentrum, detaljplan Alstadjordet, sluttbehandling
PS 59/11 Valg av ungdomsråd 2011 - 2013
webløsning fra Serit Itum