Kommunestyremøte 25.03.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
21/08 Referatsaker 25.03.08
22/08 Reguleringsplan Frosta brygge, sluttbehandling
23/08 Vedtekter for "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"
24/08 Skifte av navn på "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"
25/08 Opptak av starlån fra Husbanken for videre utlån
26/08 Søknad om støtte til etablering av kunstgressbane med en tilhørende 400 meter friidrettsbane på Vinnatrøa
27/08 Økonomiramme og valg av anbyder for opparbeidelse av veg, parkering, badeplass og kloakkanlegg i Kvitsandvika iht. reguleringsplan
28/08 Forespørsel om plassering av turistinformasjon i Frosta kommune
webløsning fra Serit Itum