Kommunestyremøte 24.04.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 28/12 Referatsaker
PS 29/12 Ledergruppens handlingsplan 2012
PS 30/12 Forslag til - Avtale mellom Frosta kommune og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag
PS 31/12 Valg av meddommere til tingretten 01.01.13 - 31.12.16
PS 32/12 Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 2013 - 2016
PS 33/12 Valg av nye medlemmer til lagmannsrettens utvalg 01.01.13 - 31.12.16
PS 34/12 Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.13 - 31.12.16
PS 35/12 Valg av forliksrådsmedlemmer 01.01.13 - 31.12.16
PS 36/12 Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet 01.01.13 - 31.12.16
webløsning fra Serit Itum