Kommunestyremøte 29.01.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
01/08 Referatsaker
02/08 Overrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger
03/08 Valg av meddommere i tingretten i perioden mai 2008- til 1. januar 2013
04/08 Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker for perioden mai 2008-desember 2012
05/08 Valg av skjønnsmenn for tingretten for perioden mai 2008 - desember 2012
06/08 Valg av forliksråd for perioden mai 2008 - desember 2012
07/08 Valg av møtefullmektige for forliksrådet
08/08 Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.05.2008-30.04.2012
09/08 Valg av leder og nestlder i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
webløsning fra Serit Itum