Kommunestyremøte 12.05.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 18/09 Referatsaker
PS 19/09 Regnskap 2008
PS 20/09 Årsrapport 2008
PS 21/09 Årsrapport 2008 - Frosta skatteoppkreverkontor
PS 22/09 Salg av aksjer - Midnor CNI AS
PS 23/09 Søknad om støtte etter etablering av Frosta MX Senter
PS 24/09 IKT integrering Værnesregionen - Budsjettregulering
25/09 Revidert økonomiplan
26/09 Framtidsretta skole III, antakelse av anbud
27/09 Framtidsretta skole III, utbygging. Prosjektbeskrivelse
webløsning fra Serit Itum