Kommunestyremøte 14.04.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 21/16 Lovlighetskontroll av Kommunestyresak 19/16- Kommunereformen - Status i forhandlingsprosessen og valg av intensjonsa
webløsning fra Serit Itum