Kommunestyremøte 30.10.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 83/12 Referatsaker
PS 84/12 Økonomirapportering - 2. tertial
PS 85/12 Generelle retningslinjer for tilskudd
PS 86/12 Forenkling av politisk organisering i Frosta kommune
PS 87/12 Forslag til endring av barnevernloven - høringsuttalelse fra Frosta kommune
PS 88/12 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt
webløsning fra Serit Itum