Kommunestyremøte 01.09.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 55/15 Referatsaker
PS 56/15 Lokal forskrift om spredning av gjødselvare av organisk opphav på eng.
PS 57/15 Mandat for utredningsarbeidet
PS 58/15 Regklement for kommunale utvalg - gjeldende fra 01.10.2015
PS 59/15 Reguleringsplan for Hammeren 2, Utvidelse av eksisterende campingplass på gnr. 93 bnr. 10, 1. gangs behandling
PS 60/15 Fradeling av tomter fra Kvitsandvika gnr. 67 bnr. 10, sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum