Kommunestyremøte 27.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 61/16 Referatsaker
PS 62/16 Elvarheim- nybygg og renovering
PS 63/16 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og frilufteliv, 2016-2020
PS 64/16 Felles kompetanse i Vernesregionen innen plan, miljø og landbruk
PS 65/16 Utvidet søknad om kommunal garanti, Frosta IL v/Skigruppa
PS 66/16 Søknad om kommunal garanti , Frostahallen SA
PS 67/16 Bygging og organisering av borettslag
PS 68/16 Endret møteplan for formannskap og kommunestyre 2016
PS 69/16 Arealplan - fullmakt fra kommunestyret til styringsgruppa for arealplanen til å sende arealplanen ut på høring.
PS 70/16 Adressering vei, parseller og navn
webløsning fra Serit Itum