Kommunestyremøte 25.02.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 09/14 Referatsaker
PS 13/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud
PS 10/14 Svar på klage på avslag om fradeling av gårdstun på gnr/bnr. 103/001, Island
PS 11/14 Effektivisering - Sentraladministrasjonen i Frosta kommune
PS 12/14 Kjøp av kommunale biler - Helse og omsorg
PS 14/14 Innvilget søknad om fritak fra verv som leder i klagenemnda for eiendomsskatt i Frosta kommune
webløsning fra Serit Itum