Kommunestyremøte 22.11.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 108/11 Referatsaker
PS 109/11 Avtale mellom Innherred Samkommune og Frosta kommune om delfinansiering av samhandlingskoordinatorstilling.
PS 110/11 Overtakelse vintervedlikehold i Bergsåsen boligfelt.
PS 111/11 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 1. halvår 2012.
PS 112/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim-Steinkjer. Offentlig høring
webløsning fra Serit Itum