Kommunestyremøte 23.03.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innlegg ved Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag Arne Flaat
15/10 Referatsaker
16/10 Endring av vedtekter for Værnesregionen
17/10 Parkeringsplass Hernesøra - tilrettelegging av friluftsliv i tilknytning til Tautra
18/10 Kontrollutvalgets årsrapport for 2009
19/10 Kommunal garanti for låneopptak - Leva Fro AS
20/10 Tilrettelegging Festivalområde Småland 2010 - Delfinasiering
webløsning fra Serit Itum