Kommunestyremøte 18.06.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 47/13 Referatsaker
PS 48/13 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2. halvår 2013
PS 49/13 Frosta Hageby, delegering av myndighet fra kommunestyret som planutvalg til formannskapet.
webløsning fra Serit Itum