Kommunestyremøte 25.03.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 15/14 Referatsaker
PS 19/14 Velferdsteknologiprosjekt i Værnesregionen - Bo lengre hjemme
PS 20/14 Strategi for etablering av fremtidsrettet bredbåndsteknologi på Frosta
PS 16/14 Årsrapport fra AMU 2013
PS 17/14 Orienteringssak brann/feiing
PS 18/14 Valg av nytt medlem til klagenemnd for eiendomsskatt
webløsning fra Serit Itum