Kommunestyremøte 06.10.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
46/09 Referatsaker
47/09 Rapportering tiltakspakke og endringer i investeringsbudsjettet
48/09 Reguleringsplan for Bergsåsen, sluttbehandling
49/09 Reguleringsplan for Borg, sluttbehandling
50/09 Kommuneplanens samfunnsdel, Frosta 2020, sluttbehandling
51/09 Partnerskapsavtale Idrett, "Økt aktivitet 2009" - Budsjettendring
53/09 Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Myraune
52/09 Permisjon fra politiske verv - Mariann H. Hyndøy
55/09 Valg av ny ordfører for resten av valgperioden 2007-2011
webløsning fra Serit Itum