Kommunestyremøte 29.03.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 18/16 Referatsaker
RS 6/16 Orienteringer fra ordfører
RS 7/16 Orienteringer Værnesregionen
RS 8/16 Kommunereformen - status i forhandlingene
RS 9/16 Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling
RS 10/16 Forslag til intensjonsavtale for Værnes kommune
RS 11/16 Utredning Værnes kommune
PS 20/16 Kommunepsykolog Værnesregion - ny stilling 2016
PS 19/16 Kommunereformen - Status i forhandlingsprosessen og valg av intensjonsavtale til folkeavstemning
webløsning fra Serit Itum