Kommunestyremøte 04.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 60/11 Godkjenning av kommunevalget 2011.
PS 61/11 Valg av formannskap, fast planutvalg og arbeidsgiverrepresentanter til administrasjonsutvalger for 2011-2015.
PS 62/11 Valg av ordfører for perioden 2011-2015.
PS 63/11 Valg av varaordfører for perioden 2011-2015.
PS 71/11 Fastsetting av antall medlemmer i Kontrollutvalget.
PS 64/11 Valg av kontrollutvalg i perioden 2011-2015.
PS 65/11 Valg av valgnemnd for perioden 2011-2015.
PS 66/11 Valg av komite for omsorg og helse for perioden 2011-2015.
PS 67/11 Valg av komite for utvikling og næring for perioden 2011-2015.
PS 68/11 Valg av komite for oppvekst og kultur for perioden 2011-2015.
PS 69/11 Valg av leder og nestleder i administrasjonsutvalget for perioden 2011-2015.
PS 70/11 Valg av faste medlemmer i regionrådet i Værnesregionen.
webløsning fra Serit Itum