Kommunestyremøte 26.04.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 19/11 Referatsaker.
PS 20/11 Tilrettelegging for allmennhetens ferdsel Tautra Nordre - Åboten.
PS 21/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010.
PS 22/11 Forvaltningsrevisjon "Følge byggeprosjekt - Ungdomsskole og Storstuggu".
webløsning fra Serit Itum