Kommunestyremøte 25.09.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 77/12 Referatsaker.
PS 78/12 Fritak politiske verv.
PS 79/12 Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden - delegering av myndighet.
PS 80/12 Bruk av gammelt kulturbygg som brannøvelsesobjekt.
PS 81/12 Behandling av kommunal delplan kultur 2012-2016.
PS 82/12 Valg av settevaraordfører for varaordfører for resten av perioden.
webløsning fra Serit Itum