Kommunestyremøte 17.06.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 36/14 Referatsaker
PS 37/14 Søknad om kommunal garanti byggelån, Frosta Golfklubb
PS 39/14 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2. halvår 2014
PS 40/14 Gjennomgang av utbygginga ved Hovdalsvatnet.
PS 38/14 Rappoert Folkehelseprosjektet 2011-2013, Frosta kommune
webløsning fra Serit Itum