Kommunestyremøte 25.05.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning v/Frosta Idrettsråd v/Jan Lutdal
PS 28/10 Referatsaker
PS 29/10 Vedtekter Samarbeidsutv./Skolemiljøutv. Frosta Skole
PS 30/10 Fag-, og timefordeling Frosta skole fra 01.08.10
PS 31/10 Forskrift jakt og minsteareal elg, hjort og rådyr
PS 32/10 Økonomiske rammer Frostadåggån 2010
PS 33/10 Tilskudd Trøndersk Matfestival 2010
PS 34/10 Revidering ungdomsrådets vedtekter, 2010
PS 35/10 Landsleir i 4H på Frosta i 2014
PS 36/10 Tilrettelegging Strømforsyning MIG-området Tautra
PS 37/10 Avtale P-plass Moksnes ytre, 70/1
PS 38/10 Årsregnskap og årsmelding 2009
PS 39/10 Årsregnskap 2009 - Frosta Skatteoppkrevingskontor
PS 40/10 Regnskapsrapport nr. 1 - 2010.
webløsning fra Serit Itum