Kommunestyremøte 25.08.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
39/09 Referatsaker
40/09 2. kvartal-regnskapsrapport drift og imvestering
41/09 Søknad om støtte etter etablering av Frosta MX senter
42/09 Kulturplan Frosta kommune 2009-2011
43/09 Avtale om tilrettelegging for ferdsel på Tautra Nordre
44/09 Delegasjon av myndighet etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling, plandelen
45/09 Samarbeidsbidrag 2009
webløsning fra Serit Itum