Kommunestyremøte 24.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 33/16 Referatsaker
PS 34/16 Årsregnskap og årsrapport 2015
PS 35/16 Regnskap 2015 - Frosta Fjellstyre
PS 36/16 Fastsetting av valgdag ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017
PS 37/16 Forutsetninger for sluttføring av bredbåndsutbygging
PS 38/16 Klagebehandling økt utslipp ut over utslippstillatelser avløpsanlegg Manneset
webløsning fra Serit Itum