Kommunestyremøte 29.04.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 22/14 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune - organisering av arbeidet.
PS 21/14 Referatsaker.
PS 23/14 Vurdering av innføring av 5-dagers skoleuke.
PS 24/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013.
PS 25/14 Grunnlovsfesting av det lokale folkestyre.
PS 26/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred produkter AS.
webløsning fra Serit Itum