Kommunestyremøte 20.05.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
49/08 Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Frosta kommune
40/08 Referatsaker
41/08 Søknad om ytterligere tilskudd til ferdigstilling av Frostaboka
42/08 Vedtekter for regionsamarbeid Frostating
43/08 KomRe Trøndelag IKS-Utvidelse av selskapet og endring av selskapsavtalen
44/08 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
45/08 Frosta kommunes skatteregnskap for 2007
46/08 Frosta kommunes regnskap 2007
47/08 Årsrapport 2007
48/08 Høring om Innkrevingsutvalgets utredning - NOU 2007:12 Offentlig innkreving
webløsning fra Serit Itum